All activitiesJune 2021 ↔ December 2022
Regular Partners
Mobile App

44

Total Activities
52h59m
Total Time Spent
Best Distance
Best Duration
Distance, Activities and DurationJune 2021 ↔ December 2022

Total time spent by activitiesJune 2021 ↔ December 2022

Activities per CategoriesJune 2021 ↔ December 2022
Total Distance per LocalitiesJune 2021 ↔ December 2022