Varmland Category: Running
about 53 months ago Edit | Embed map | Download
2:01:38 PM Sat, 7 Mar 15 CET
41.84km / 1h 55m 37s
12:06:01 PM Sat, 7 Mar 15 CET

Performance

Max Speeds

Splits

Max Ascents

Max 500m +19m
Max 500m +18m
Max 500m +17m
Max 500m +16m
Max 500m +16m

Max Descents

Max 500m -20m
Max 500m -18m
Max 500m -16m
Max 500m -16m
Max 500m -15m

Weather

Notes

Community

Share

Comments

- Report Varmland 53 months ago
Porten-Kroppkärrssjön-Klarälvsbanan-vände cirka två km norr om kommungränsen p.g.a is-fick gå av cykeln på ett par ställen, is-tillbaks till porten-och vidare-Sandgrund-E18-Borgmästarholmen-Stadshotellet-Sandgrund-Karlstad CCC-efter älven-längs med Hagaleden-runt kvarteret-slussvaktstugan-porten.

Stats

Ave Speed 21.72kph
Ave Pace 2m 45s
Moving Time 1h 53m 47s
Ave Moving Speed 22.06kph
Ave Moving Pace 2m 43s
Max Speed 34.05kph

Calories

Total 3059 Cal

Elevation

Min / Max 61m / 113m
Ascent +490m
Descent -500m
Max Ascent 500m +19m
Max Descent 500m -20m